New York City Newark (EWR)Miami, Florida (MIA)

Anytime
Round trip
One way